Hero Image
Afbeelding
Gyproc Trophy awards & proces
Gyproc Trophy

Gyproc Trophy juryproces & awards

De Trophy vakjury komt enkele keren bij elkaar om de inzendingen te beoordelen. De juryleden ontvangen alle informatie en achtergronden van de inzendingen en zij kiezen onafhankelijk van elkaar hun favorieten.

Tijdens het juryoverleg worden de ervaringen en beoordelingen gedeeld en brengt ieder jurylid zijn of haar specifieke vakkennis in. Hierdoor ontstaat een gewogen oordeel van de ingezonden projecten De vakjury bezoekt soms ook projecten om tot een betere afweging te kunnen komen. Uiteindelijk ontstaat zo de consensus over de uiteindelijke favorieten en winnaars. 

 

De trofeeën

Tijdens de Gyproc Trophy reikt Gyproc Nederland meerdere prijzen uit – ieder met een eigen karakter, en alle zijn het zeer waard om te winnen! Iedere prijs is een erkenning en herkenning van het vakmanschap bij afbouwprojecten. 

De Trophy winnaars ontvangen een trofee. Iedere trofee is een uniek exemplaar en bijzonder in de uitvoering. De Trophy’s zijn gemaakt van seleniet, een gipskristal. De naam seleniet wordt gegeven aan grotere doorschijnende gipskristallen (CaSO4·2H2O) die in de aardbodem worden gevonden. Seleniet is gips in zijn prachtige, meest pure vorm. Iedere Trophy is een door een kunstenaar handgemaakt en dus een uniek selenieten kunstwerk. Ook de runner-up projecten ontvangen een kleine versie van de Trophy als blijk van erkenning.

De categorieën

  • Dé Gyproc Trophy

De Gyproc Trophy is de overall winnaar van alle inzendingen. Deze categorie overstijgende prijs wordt gekozen door de vakjury en omvat het geheel van facetten die afbouwprojecten uitdagend maken. De jury beoordeelt de complexiteit van het project (gelet wordt op onder andere design, vakmanschap, logistiek, toepassing), de gestelde eisen en de gekozen oplossingen, maar ook naar de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd in woord en beeld.

  • Gyproc Professionals Keuze

De Gyproc Professionals Keuze is een publiekprijs die de Gyproc Professionals zelf kiezen.  Iedere Professional kiest de inzending die in zijn of haar ogen het beste is. Deze verkiezing vindt plaats tijdens de uitreiking van de Trophy's in september.

  • Categorie Utiliteitsbouw

Projecten binnen deze categorie zijn utiliteitsbouw projecten, met zowel een publieke als een commerciële inslag. Het kan gaan om nieuwbouw of renovatie. Voorbeelden van projecten in deze categorie zijn: hotels, kantoren of winkelbedrijven, ziekenhuizen, zorgcentra, scholen, universiteiten, theaters of overheidsgebouwen.

  • Categorie Woningbouw

Inzendingen binnen deze categorie zijn projecten die voorzien in een woonfunctie. Het kan daarbij gaan om woningnieuwbouw of renovatie, maar ook om transformatie naar woningbouw. Voorbeelden van projecten in deze categorie zijn: appartementen, eengezinswoningen of studentenwoningen.

  • Innovatieprijs

De vakjury kiest uit alle inzendingen van de beide categorieën de winnaar van de Innovatieprijs. De jury let bij de toekenning van deze prijs op innovatieve afbouwoplossingen, de toepassing van nieuwe producten of werkwijzen en of ze uitblinken op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Innovatieve afbouwoplossingen komen voor in vele vormen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: slimme oplossingen die productiviteit, kwaliteit of het montagegemak bevorderen, toepassing van gips op een bijzondere of ongebruikelijke manier, of toepassing van nieuwe processen en hulpmiddelen binnen de afbouw. De bijdrage in duurzaamheid kan op diverse manieren gebeuren. Zo kunnen projecten een duurzaamheidsprestatie hebben behaald zoals BREEAM, LEED of C2C. Ook kunnen specifieke duurzaamheidconcepten zijn toegepast, of duurzaamheid in de vorm van afvalmanagement (bijv. recycling).

Woord van de juryvoorzitter

Welkom!

Ik ben blij dat we in 2024 de afbouwtop van Nederland weer op innovatie mogen uitdagen en dat we op 27 september de 9e Trophy mogen gaan uitreiken. Competitie is goed voor deelnemers om zelf net dat stapje harder te lopen en ook om te ervaren dat ook de concullega’s bepaald niet stilstaan. En zo duwen we elkaar vooruit. En dat is hard nodig, want de buitenwereld schreeuwt om veranderingssnelheid. Daarbij beseffen we dat in een snel veranderende markt een toekomstige rol voor iedereen geen vanzelfsprekendheid is. Het bouwen moet bijvoorbeeld meer industrieel, circulair, sneller, flexibeler, duurzamer, … en nog veel meer.

Maar hoe evolueert de rol van de afbouwer zich in deze dynamiek? Bij de laatste Trophy’s menen we bijvoorbeeld een trend te bespeuren waarbij de afbouwer een meer initiërende en prominente rol inneemt. De Gyproc Trophy 2024 is dus al met al een mooi moment om eens te peilen hoe we er qua innovatie voor staan. Héél interessant.

Vakmanschap en innovatie

De Trophy wil vakmanschap belonen. Vakmanschap in brede zin, overigens. Niet alleen de kunst van het maken, maar ook slimme vondsten of technisch originele oplossingen, procesinnovaties, logistieke oplossingen of vernieuwingen gericht op versnelling van het bouwproces. Oplossingen die een haast onmogelijke opgave toch mogelijk maken. Maar ook een knap stukje werk waarbij een bijzondere uitdaging wordt overwonnen, vindt zeker waardering in deze competitie.

Goed presenteren

Als je wilt deelnemen beschrijf het project dan adequaat. Weid niet onnodig uit, val niet in herhaling, maar neem de jury compact en krachtig mee naar de kern van de zaak. En heel belangrijk: voorzie de inzending van relevante (detail)tekeningen en/of goede foto’s die laten zien waar het in de kern om gaat. We weten van voorgaande jaren dat veel bedrijven goed zijn in afbouwen, maar dat het niet iedereen lukt om goed met de pen om te gaan. Laat je in dat geval helpen door wie dan ook in je omgeving.

Etalage

Voor jullie als bedrijven is de prijs een geweldige kans om jezelf in de etalage te zetten. Ontwikkelaars, corporaties, vastgoedeigenaren, architecten en bouwers ontgaat dit niet. En ook het buitenland let op ons! Nederland heeft bij de internationale competitie die volgt na de Nederlandse Trophy vrijwel steeds opzienbarend hoog gescoord.

Jury

De jury is ten opzichte van vorige keer ongewijzigd. Een uitstekend op elkaar ingespeeld team. We zijn kritisch en luisteren met respect naar elkaars argumenten. Net als voorgaande jaren hebben we een rotsvast vertrouwen dat we in een mooi proces tot de juiste keuzes gaan komen die wij op 27 september 2024 bekend zullen maken. Het is aan jullie om het ons moeilijk te gaan maken. Ik wens jullie allen hierbij veel succes!

Jos Lichtenberg, juryvoorzitter

Belangrijke mijlpalen

1e mijlpaal

Openstelling van de projectpagina’s voor de Gyproc Professionals.

2e mijlpaal

Sluiting van de projectpagina’s. De projecten dienen volledig ingediend te zijn.

3e mijlpaal

De beoordeling van de inzendingen door de vakjury, soms gevolgd door locatiebezoeken.

4e mijlpaal

Prijsuitreiking Nationale Gyproc Trophy

5e mijlpaal

Inzending nationale winnaars naar de Internationale Gyproc Trophy

6e mijlpaal

Internationale vakjury beoordeelt de projecten.

7e mijlpaal

Prijsuitreiking Internationale Gyproc Trophy