Hero Image
Afbeelding
StucGarant
@ minuten min

Algemene voorwaarden Gyproc StucGarant

Gyproc Nederland garandeert dat er geen onthechting van het gips op de ondergrond zal plaatsvinden op het project, indien correct gebruik is gemaakt van zowel een Gyproc voorstrijkmiddel als een Gyproc gips en deze zijn aangebracht conform de informatie die is verstrekt op het aanvraagformulier en de eisen van goed en deugdelijk werk en de Gyproc verwerkingsvoorschriften.

Gyproc Nederland garandeert dat er geen onthechting van het gips op de ondergrond zal plaatsvinden op het project, indien correct gebruik is gemaakt van zowel een Gyproc voorstrijkmiddel als een Gyproc gips en deze zijn aangebracht conform de informatie die is verstrekt op het aanvraagformulier en de eisen van goed en deugdelijk werk en de Gyproc verwerkingsvoorschriften. 

 

Mocht er toch onthechting plaatsvinden, dan neemt Gyproc Nederland de volgende kosten voor haar rekening: 

 

  • Materiaalkosten van het Gyproc voorstrijkmiddel
  • Materiaalkosten van het Gyproc gips
  • Betaling van arbeidsvergoeding van 9 €/m² all-in bij wanden; 13 €/m² all-in bij plafonds, netto meters.

 

Elke andere vergoeding dan de hiervoor weergegeven vergoeding is uitdrukkelijk uitgesloten, meer in het bijzonder vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, feitelijk herstel etcetera. Dit garantiecertificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum die onderaan vermeld staat op het garantiecertificaat. 

Van toepassing zijn

  • De tekst van het aanvraagformulier
  • De algemene voorwaarden Gyproc StucGarant
  • Nederlands Recht
  • Tekst van het garantiecertificaat

Belangrijk

De basis voor het garantiecertificaat dat kan worden afgegeven zijn de vermelde gegevens op het aanvraagformulier. De garantie zal ingaan vanaf de datum die vermeld zal staan op het garantiecertificaat. Wij behouden ons het recht voor om een garantiecertificaat te weigeren, mochten wij daar redenen voor zien. U zult hiervan persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Tevens hebben wij het recht (visuele) inspecties van het betreffende project voor, tijdens en na uitvoering daarvan uit te voeren. 

 

Het garantiecertificaat kan niet worden beschouwd als een erkenning noch een beperking van aansprakelijkheid. Indien wordt vastgesteld, ongeacht het tijdstip, dat de informatie die u heeft verstrekt op het aanvraagformulier niet naar waarheid is ingevuld of dat informatie achter is gehouden, ofwel dat u onze producten heeft gebruikt op een niet oordeelkundige wijze, dan is de garantie niet van toepassing. 

 

Er wordt steeds uitgegaan van het gegeven dat de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de regels van goed, deugdelijk werk en de (algemene) verwerkingsrichtlijnen van Gyproc. Benadrukt wordt dat de garantie niet geldt voor schadegevallen ten gevolge van duidelijk aanwijsbare externe oorzaken, zoals het herbevochtigen van het aangebrachte pleistersysteem, slecht onderhoud etcetera. Gevolgschade is uitgesloten. 

geplaatst op: 18.01.2023 - bijgewerkt op: 06.07.2023