referentieproject

Echo TU Delft

Opdrachtgever
TU Delft
Architect
UNStudio Amsterdam
Aannemer
BAM
Oplevering

Locatie

-
Delft
Nederland

Type

Droge afbouw

Type bouw

Nieuwbouw

Segment

Producten van

Afbeelding
Echo TU Delft

Situatiebeschrijving

In 2017 ontstonden de plannen voor het ontwerpen van een nieuw interfacultair gebouw ten behoeve van een toekomstbestendige en actieve campus. Daarbij moest gelet worden op de huidige en toekomstige behoeften van zowel docenten als studenten, om maximale flexibiliteit mogelijk te maken. 

Het gebouw bevat onder andere zeven onderwijsruimten, met een capaciteit van 64 tot 700 personen. Waarvan een aantal aanpasbaar, waarbij de grootste collegezaal kan worden opgedeeld in drie aparte onderwijszalen. Daarnaast bevat het gebouw meerdere ontmoetingsplekken met daarbij eet- en drinkgelegenheden. In totaal biedt Echo zo'n 1.700 onderwijsplekken, inclusief studieplekken en horeca. 

Echo TU Delft levert zijn eigen energie. Onder meer zonnepanelen, goede isolatie en een warmte-/koudeopslag zijn toegepast in het gebouw. Zo draagt het gebouw bij aan de duurzaamheidambitie van TU Delft: een Co2-neutrale en circulaire campus in 2030. Het is een energieleverend gebouw, inclusief de gebruikersgebonden energie zoals stroomverbruik voor laptops, verlichting. Onder meer zonnepanelen, goede isolatie en een warmte-/koudeopslag zijn toegepast in het nieuwe gebouw.

Uitdaging

Project Echo TU Delft bevatte diverse uitdagingen voor B&O Projectafbouw BV. Te beginnen bij de vele bijzondere vormen, met hoogtes en schuintes. Dit in combinatie met de hoge geluidseisen maakte dat er veel engineering en overleg met Gyproc aan te pas moest komen. 

De allergrootste uitdaging zat dan ook in de grote, ronde, schuine wand in de collegezaal. De wanden daarvan zijn 11 meter hoog en hebben zowel een brandeis van 30 en 60 minuten als een hoge geluidseis van 43 dB. Daarnaast liep de wand zowel horizontaal, verticaal als diagonaal rond weg. 

Een andere uitdaging was tijd. Het project had vanaf de start een strakke planning. B&O Projectafbouw BV kreeg twaalf weken de tijd om alle wanden in het gebouw te realiseren. Maar al snel kwamen er naast de geplande werkzaamheden veel aanvullende werkzaamheden bij in de opdracht, waardoor de planning moest worden uitgebreid. Die uitloop ging niet alleen om het extra werk, maar ook om de complexiteit van het werk waardoor de oorspronkelijke twaalf weken erg ambitieus was qua planning. 

De aanvullende uitdagingen bestonden onder andere uit:

  • een deel complete wanden omzetten naar Metal Stud® hangende scheidingswanden op de tweede verdieping; 
  • PlaGyp plafonds beplaten met Cembrit Construction panel ter plaatse van de gevel aan de voorzijde;
  • een luchtdicht Metal Stud® plafond onder de tribune in de grote zaal;
  • een hoge voorzetwand beplaat met multiplex van bijna 11 meter hoog bij de grote trapopgang;
  • leidingtransport in het plenum onder de computervloer, in plaats van boven de grond;
  • realisatie van toiletgroepen onder de tribune, die rond mee liepen met de tribune zelf;
  • PlaGyp plafonds op zowel de begane grond als de tweede verdieping, met speciale sparingen en details. 

Oplossing

Het begin van het project draaide om het goed analyseren van de details en tekeningen om een zo efficiënt mogelijke aanloop te creëren naar de uitvoering. Bij de start van de uitvoering werd vervolgens begonnen met het maken van schachtwanden ten behoeve van de luchtbehandelingsinstallaties en divers leidingwerk. De schachten liepen vanaf de begane grondvloer tot aan het dak. De uitdaging hierin was het beplaten van de binnenzijde van de schachtwanden. De BAM heeft daarvoor in de schachtwanden een kleine trapsteiger laten bouwen waarop roosters werden gelegd, zodat B&O Projectafbouw tussen de deels aangebrachte installaties door, de binnenkant van de schacht konden beplaten.

Mankracht

Naast deze schachten werd er ook een grote brandschacht gerealiseerd tussen de Chill Zone en de Frontale Didactiek ruimte. De bouw daarvan werd relatief laat in het proces uitgevoerd waardoor de ruimte erg beperkt was en ook hier moest de schacht weer 11 meter hoog worden. Die schacht is eenzijdig beplaat met 3x12,5 mm Gyproc RF beplating. Deze platen konden echter niet met een verreiker/hoogwerker worden getransporteerd, omdat daar geen ruimte voor was. Alle platen zijn daarom dus met pure mankracht de steiger op getransporteerd. 

Leidingtransport onder de vloer

Echo TU Delft is op alle verdiepingen voorzien van een computervloer met een plenum werking. Het leidingtransport werd hiervoor in het plenum onder de computervloer gerealiseerd, terwijl dit normaal boven het plafond gebeurt. Er moesten dan ook speciaal uitsparingen in de wanden gerealiseerd worden voor de kanalen en leidingen. Deze uitsparingen moesten allemaal luchtdicht afgekit worden. Dat heeft alles te maken met de luchtstroom via kanalen en isolatie voor geluid. B&O Projectafbouw heeft de wanden en sparingen gekit en de BAM heeft uiteindelijk alles geseald. 

Rond bouwen van toiletgroepen

Onder de tribune heeft B&O Projectafbouw toiletgroepen gerealiseerd die rond meelopen met de tribune zelf. De uitdaging hierin was het gesegmenteerd rond bouwen. Alle kozijnen dienden evenwijdig onder dezelfde hoek te worden geplaatst. De aansluiting van de deurkozijnen vormde hierbij de grootste uitdaging. Dit is samen met de BAM opgelost door middel van een speciale gefabriceerde kozijnlat die onder een hoek tussen de kozijnen werd geplaatst. 

Voorafgaand aan de toiletgroepen is er ook een luchtdicht Metal Stud® plafond gemaakt onder de tribune. Deze werd opgebouwd door middel van een vrij overspannend plafond. B&O Projectafbouw heeft daarbij de staalconstructie van de tribune als hulpmiddel gebruikt. In die staalconstructie werden houten klossen geslagen waar het systeem in bevestigd kon worden. Het systeem bestond uit Metal Stud® profielen van 75 mm. Met als eerste laag 12,5 mm Gyproc AK, waarop een folie is aangebracht en als eindlaag een 12,5 mm Gyproc 4xAK werd gemonteerd. 

Glazen systeemwanden

Op de tweede verdieping van Echo TU Delft staan glazen systeemwanden bij de overlegruimtes en kantoren. Voordat deze werden geplaatst, heeft B&O Projectafbouw zware hangwanden gerealiseerd die aan een hoge geluidsisolatiewaarde dienden te voldoen. Deze hangwanden zijn circa 1500 mm hoog en 150 mm dik. Opgebouwd met zowel normaal gips als een DuraGyp plaat, volgens een verzwaarde constructie. Zo werden de stijlen HOH om de 150 mm geplaatst om de zware constructie te ondervangen. Vooraf was er rekening gehouden met het plaatsen van de glazen wanden door het plaatsen van een 18 mm multiplex strook aan de onderzijde van de hangwand, waar de glazen wand aan gemonteerd kon worden. 

PlaGyp plafond met hoogteverschil

Een van de aanvullende werkzaamheden bestond uit het plafonds op de begane grond, waaronder het plafond in de debatzaal. Deze bevatte een leuke uitdaging: in het rondlopende PlaGyp plafond zat een hoogteverschil dat weggewerkt moest worden. Dit heeft B&O Projectafbouw opgelost door verschillende diktes gips toe te passen op het plafond. Ook moesten daarbij de rasterverdeling uitgetekend en details aangeleverd worden om zo de door de BAM aangeleverde armaturen naadloos te laten aansluiten op het plafond. Met als eindresultaat een prachtig egaal akoestisch plafond. 

Hoge, ronde én schuine wanden

Het project bevatte diverse wanden in bijzondere vormen. Zo ook de wand in de collegezaal, die naast rond en schuin ook nog eens 11 meter hoog is met een brandeis van 30 en 60 minuten én een hoge geluidseis van 43 dB. Om deze eisen te ondersteunen en de wand te kunnen realiseren is er in samenspraak met de BAM een grote staalconstructie geëngineerd. Deze is na goed overleg geplaatst door een staalbedrijf. Nadat de staalconstructie stond, kon B&O Projectafbouw door middel van geprefabriceerde houten schenkels en buigbaar blikmateriaal de Metal Stud® constructie maken.

In de Metal Stud® constructie zijn tegelijkertijd grote 50x100 mm houten balken meegenomen ten behoeve van de later te monteren houten bamboe spanten. Normaliter wordt hier 18 mm OSB achterhout voor gebruikt, maar in dit geval was dat in verband met de ronde wanden niet mogelijk. Het onderste gedeelte van de wanden is voorzien van 12,5 mm Gyproc DuraGyp platen welke rond gemonteerd werden. Het overkragende/schuinhangende gedeelte van de hoge wanden is voorzien van 6 mm Gyproc Buiggips. Montagetechnisch was het namelijk niet verantwoord om boven het hoofd een 12,5 mm Gyproc DuraGyp te monteren op een hoogte van circa 8 meter. Het buiggips maakte het transport (-via hoogwerkers) minder moeilijk.

Alle werkzaamheden zijn op steigers en hoogwerkers uitgevoerd. Hoogwerkers, omdat de wand schuin in twee richtingen rond loopt, daardoor kon men er op een gegeven moment met alleen steigers niet meer bij. Aan de ene zijde van de wand werd er dus boven het hoofd gewerkt op de hoogwerker en aan de andere kant van de wand werd in samenspraak met B&O Projectbouw en de steigerbouwer (Van Wijnen) een steiger bedacht waarop men de werkzaamheden kon uitvoeren.