referentieproject

Haarlemmerpoort

Opdrachtgever
Stadsherstel Amsterdam
Architect
Architectenbureau J. van Stigt
Aannemer
Bouwbedrijf Van den Hengel BV
Oplevering

Locatie

Haarlemmerplein 50
1013 HS Amsterdam
Nederland

Type

Droge afbouw

Type bouw

Renovatie

Segment

Producten van

Afbeelding
Haarlemmerpoort

Situatiebeschrijving

Het monumentale pand Haarlemmerpoort, aan het Haarlemmerplein te Amsterdam, werd in 1840 oorspronkelijk gerealiseerd als stadspoort voor het heffen van belastingen. Na een periode van functiewisselingen en verval kwam het gebouw in 2017 in handen van Stadsherstel Amsterdam. Zij zetten destijds in op een grootschalige duurzame renovatie. Voor die renovatie heeft de opdrachtgever ingezet op integrale verduurzaming op de gebieden energiegebruik, geluidsisolatie en wooncomfort. De ambitieniveaus zijn daarbij voor dit 180 jaar oude gebouw gezet op nieuwbouw niveau of beter.

Uitdaging

De grootste uitdaging binnen het project betreft het inpassen van een hoog ambitieniveau binnen een monumentale omgeving. Om deze uitdaging te volharden is een combinatie van maatregelen en op elkaar afgestemde systemen noodzakelijk.

Deze uitdaging toonde zich met name op de bovenste verdieping. Daar werd er namelijk voor gekozen om de monumentale karakteristieke eikenhouten balkenconstructie in het zicht te houden, terwijl ook op deze verdieping het ambitieniveau voor de geluidsisolatie zeer hoog lag. 

Oplossing

Geluidsisolatie versus leefruimte

Geluidsoverlast is de meest voorkomende klacht in de woningbouw. Een goede geluidsisolatie kan behaald worden door veel massa toe te passen in de scheidingsconstructies. Dit gaat echter ten kosten van de bruikbare leefruimte binnen de bestaande ruimten. Om een zo goed mogelijke geluidsisolatie tussen de naast elkaar gelegen appartement te verkrijgen met een zo beperkt mogelijk volume is er gekozen voor de Gyproc woningscheidende wanden uit te voeren als dubbel skelet wand met AcouStud profielen (akoestisch ontkoppeld met IVI-regels), Gyproc dB beplating en een stoot- en krasvaste Rigidur toplaag.

De contactgeluidsisolatie van boven elkaar gelegen appartementen is geoptimaliseerd door de vloeren te voorzien van zwevende Rigidur E30MW estrich elementen. Voor de luchtgeluidsisolatie zijn er verlaagde plafonds aangebracht met een dubbele beplating Gyproc RF 15 mm (deze zorgt tevens voor de gevraagde brandwerendheid van 60 minuten) in combinatie met steenwol in het plenum. De samenstelling  van deze horizontale scheidingsconstructie presteert beter dan het Bouwbesluit vraagt voor woningnieuwbouw (hetgeen is bevestigd middels geluidsmeting na realisatie).

Tenslotte is rondom de appartementen een, middels Nevima IVI-regels, akoestisch ontkoppelde voorzetwand gerealiseerd, met hoogwaardige isolatie, om zowel verkeersgeluid van buiten als flankerende geluidsoverdracht door de wanden van het gebouw te minimaliseren. Tussen bijeenkomst en woonfunctie is een specifieke plafondopbouw samengesteld met akoestische ontkoppeling om maximale geluidsisolatie tussen de functies te waarborgen.

Thermische schil

Binnen het project is de thermische schil verbeterd door, naast het bestaande dak aan de buitenzijde te isoleren, een thermische voorzetwand te plaatsen aan de binnenzijde van de buitengevels. Uit Rc-berekeningen is gebleken dat het gebruik van houten profielen een licht hogere prestatie geeft dan het gebruik van GypFrame profielen, vandaar deze keuze. Dit skelet is weer geplaatst op akoestische ontkoppelde IVI regels en volledig geïsoleerd. Deze constructie behaalt een warmteweerstand boven de Rc = 3,75 m2/K/W. Hiermee wordt de buitengevel van dit monumentale pand bijna opgewaardeerd tot het nieuwbouw niveau.

De opwaardering van de thermische schil, gezamenlijk met de nieuwe kozijnen (die zijn geplaatst door de aannemer) vormt een gefundeerde basis voor het behalen van energielabel A en het dusdanig reduceren van benodigd verwarmingsvermogen dat het geheel all-electric (gasloos) kan worden uitgevoerd.

Kapconstructie

Voor de kapconstructie besloot SBB alle woning- en gangscheidende wanden uit te voeren in een dubbelskelet frame met Gyproc beplating. De wanden werden zo geplaatst dat zoveel mogelijk van de houten dakconstructie zichtbaar bleef of een bruikbaar volume ontstond.

De kap werd uitgevoerd met een dubbellaags gipsplafond waarbij gekozen is de benodigde isolatie aan de buitenzijde aan te brengen. Hierdoor bleef de monumentale kapconstructie zoveel mogelijk in het zicht. Om een zo goed mogelijke geluidsisolatie te realiseren werd vanuit de wanden een 1,2 meter brede strook hoogwaardige isolatie boven het plafond aangebracht. Wat de omloop voor flankerend geluid substantieel verlengt.

Energielabel A

Tijdens bouw en engineering zijn vele complexe knooppunten vakkundig opgelost en is telkens de esthetische kwaliteit van het project in ere gehouden. Het resultaat leverde gebruiksfuncties die op geluidstechnisch gebied voldoen aan het huidige Bouwbesluit (in praktijk gemeten). Een energielabel A werd daarbij behaald en met de C2C materialen van Gyproc voldoet de constructie aan de criteria voor een groot woongenot binnen een monumentale omgeving.