referentieproject

Hermann Wesselink College

Opdrachtgever
Stichting Cedergroep
Architect
Roos Ros
Aannemer
SMT Bouw & Vastgoed
Oplevering

Locatie

-
Amstelveen
Nederland

Type

Droge afbouw

Type bouw

Nieuwbouw

Segment

Producten van

Afbeelding
Hermann Wesselink College

Situatiebeschrijving

Het Hermann Wesselink College is een Christelijke scholengemeenschap voor VMBO-t, HAVO, Atheneum en Gymnasium. De school is gebouwd voor ca. 1700 leerlingen, waarbij iedereen gelijk maar niet hetzelfde is. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de kernwaarden van de school: duurzaamheid, toekomstbestendigheid, kwaliteit van leren en voor iedereen een thuis te zijn. 

De kernwaarden van het college zijn door de architect bij het maken van het ontwerp toegepast. Dat komt onder andere goed tot uiting bij de ramen in de gangen. De architect heeft veel contrastkleuren en visuals op strategische plaatsen toegepast. De leerpleinen zijn voorzien van groenwanden en hout. De routing tussen de verschillende leervormen komt samen in een entree waar het aantrekkelijk is om binnen te komen. Het gebouw is verder zo ontworpen dat, buiten de nodige constructiewanden, alle wanden Metal Stud® wanden zijn. Dit houdt het gebouw flexibel qua indeling en er kan op deze manier ingespeeld worden op de toekomstbehoefte van de school. 

De nieuwbouw van het college te Amstelveen was vanaf de start een goed doordacht en besproken project. Het is een van de eerste projecten uitgevoerd met de basis borging voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb wetgeving. 

Uitdaging

De eerste uitdaging van dit project was om zowel de aannemer als de opdrachtgever te overtuigen dat dit proces het beste was om toe te passen gezien de aankomende Wet kwaliteitsborging. Door duidelijk te communiceren wat dat voor hen opleverde zijn zij de uitdaging aangegaan. 

Daarnaast bestond de grootste uitdaging uit de muziekstudio's in een leeromgeving waarbij zowel geluidsisolatie als contactgeluid belangrijke zorgen waren. 

Oplossing

De innovatie van dit project zit vooral in het proces, de slimme voorbereiding en daardoor uiteindelijk een bereikte kostenbesparing. De werkwijze die in dit project tot stand is gekomen is dan ook een vast proces bij SMT Bouw & Vastgoed geworden. Ook is de werkwijze in dit project omgezet naar de afbouwprotocollen binnen de Wkb wetgeving.

Een tweetal oplossingen uitgelicht:

Muziekstudio's

De uitwerking van de inwendige muziekstudio's is een zwaarwegend aandachtspunt geweest. Met het ontwerpen op de details van aansluitingen en keuzes in de toe te passen materialen is deze zorg weggenomen bij de directie van de school. Al deze details zijn naderhand doorgerekend door DGMR en akkoord bevonden. Nadat de school achttien maanden open was (NB april 2022), waren er nog geen opmerkingen over de wanden geweest.

Omdat Normakoestiek BV zo vroeg in het bouwproces betrokken raakte, hebben zij kunnen inspelen op de behoefte om geluidsproblemen te voorkomen. Dit werd onder andere opgelost door op de ruwe betonvloer een constructie te stellen, zodat de installateur zijn vloerverwarming goed kon positioneren en de vloer er tegenaan gegoten kon worden. Dat creëerde een perfecte ontkoppeling onder de wand met maar een keer maatvoeren in het hele afbouwproces.

Eco DGS wand

Bij het uitwerken van het PvE heeft Normakoestiek in de ontwerpfase in overleg met Gyproc een juiste technische en economische keuze gemaakt met betrekking tot welke wanden geplaatst moesten worden. Door het toepassen van de Eco DGS wand is de toekomstbestendigheid gewaarborgd en zijn de wanden geluidstechnisch in orde.