referentieproject

Rodenborch College

Opdrachtgever
Burgland Bouw
Architect
RoosRos architecten
Aannemer
Burgland Bouw
Oplevering

Locatie

-
Rosmalen
Nederland

Type

Droge afbouw
Natte afbouw

Type bouw

Nieuwbouw

Segment

Producten van

Afbeelding
Rodenborch college

Situatiebeschrijving

Voor dit project werden twee scholen in een nieuw schoolgebouw samengevoegd, vanaf nu Het Rodenborch College genoemd. Om de samensmelting te optimaliseren werd het 'wij-gevoel' een van de belangrijkste uitgangspunten. De school werd gerealiseerd in een uitbreidingsgebied in een groene zone tussen Rosmalen en de Groote Wielen en bestaat uit een onderwijsaanbod in vmbo, havo en vwo. De totale brutovloeroppervlakte van Het Rodenborch College bedraagt ca. 16.990 m², bestaande uit 12.634 m² onderwijs en 4.356 m² sport.

Het Rodenborch College is een LOOT-school, wat maakt dat er een focus is op sport. Een onderdeel van het nieuwe gebouw bestaat daarom uit een sportaccommodatie met twee sporthallen, bestaande uit zes gymzalen. Het hoofdgebouw bestaat uit een aantal vleugels met ieder een eigen plek voor de leerlingen, ingedeeld in domeinen. In het hart van het gebouw bevindt zich een centrale hal waar alle lijnen samenkomen. Aan deze ruimte bevinden zich een aantal pauzegebieden. Er is niet één grote aula, maar juist een aantal kleinere ruimten, verspreid door het gebouw. Hierdoor kunnen leerlingen hun eigen plek creëren waar zij zich thuis kunnen voelen.

Oplossing

Al in een vroeg stadium is Janse Afbouw betrokken bij de uitwerking van de binnen afbouw. In goed overleg met opdrachtgever Burgland Bouw zijn zij al snel gaan kijken naar de kritische punten waar de Metal Stud® wanden en de installatietechniek elkaar kruisten. Vanwege deze punten is Janse Afbouw al in een vroeg stadium de Metal Stud® wanden gaan monteren, zodat men geen hinder had van de techniek en de techniek toch conform de planning gemonteerd kon worden. Mede door deze actie heeft men de Metal Stud® wanden kunnen bouwen conform de eisen van Gyproc.

Toepassing van schenkels

Vervolgens is de engineering opgepakt van de overige Metal Stud® wanden en plafonds. In deze wanden en hangwanden komen veel ronde aansluitingen voor. Op de CNC machine van Janse Afbouw werden daarom al snel de nodige schenkels gemaakt, zodat er in het project een strak resultaat te zien is. Niet alleen voor de ronde wanden en hangwanden zijn er schenkels gemaakt maar ook voor de zes daklichten in het atrium. Deze daklichten zijn allen verschillend van vorm en hebben de uitstraling van een ellips. 

De daklichten zijn middels schenkels, een dubbel Metal Stud® frame en 6 mm buiggips gemonteerd aan het bouwkundig plafond. De sausklare afwerking, middels buigbare flexcorners, was mede door het goede ontwerp en de juiste uitvoering op een eenvoudige manier op het gewenste niveau te krijgen. Nadat de daglichten geschilderd waren is er begonnen aan het systeemplafond met een inleg Rigitone plaat. Dit alles werd gemonteerd op een steiger van 16 meter hoog met een oppervlakte van 360 m². Deze moest vervolgens wel zo spoedig mogelijk uit het atrium voor de vervolgwerkzaamheden van de trappen en balustrades.

Trappen en balustrades

De trappen en balustrades zijn aan één zijde volledig bekleed met 12 mm DuraGyp (rechte delen) en 6 mm gips (ronde delen). Dit alles op een door Janse Afbouw gemonteerd Metal Stud® frame. De andere zijde van deze trappen en balustrades zijn afgetimmerd met houten panelen die tevens een akoestische werking hebben. Rondom de trappen en balustrades bevinden zich 1070 m2 Gyproc Rigitone 12-20/66 met Activ'Air®. De afwerking van de Rigitone werd vervolgens volbracht met de originele voegenvuller van Gyproc.

Voor de muzieklokalen is er door Gyproc een advies afgegeven omtrent de opbouw van de Metal Stud® wanden. De opbouw van deze wanden is gemaakt met rondom een IVI metal aansluiting. De wand GF305 dB Rf/4.100.100.4.AA is na afloop getest en behaalde ruim de verwachtingen van de opdrachtgever.

BENG

De school voldoet aan de BENG-normen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Het dak werd voor een groot deel voorzien van PV-panelen en op de overige delen van het dak ligt begroeiing. Ook vindt er warmteterugwinning plaats en zowel warme als koude wordt door energiezuinige warmtepompen opgewekt. Het buitengebied wordt eveneens omringd door groen. Op het schoolplein bevinden zich verblijfsplekken die uitnodigen tot ontmoeting. Het parkeren en de fietsenstallingen zijn ingepast in blokken groen. Aan de westzijde van het gebouw is een landschappelijke strook met natuur en water gerealiseerd als buffer naar het achterliggende bedrijventerrein.