referentieproject

Wijnhavenkwartier

Opdrachtgever
Syntrus Achmea
Architect
Geurst & Schulze
Aannemer
Heijmans
Oplevering

Locatie

Wijnhavenkwartier
Den Haag
Nederland

Type

Droge afbouw

Type bouw

Transformatie

Producten van

Afbeelding
Wijnhavenkwartier

Situatiebeschrijving

Wijnhaven, Turfmarkt en Kalvermarkt, drie namen uit een ver scheepsvaartverleden en later het domein van ambtenaren. De daar te vinden voormalige Ministeries van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties werden door Heijmans getransformeerd tot een aantrekkelijk woon-, werk- en studiecomplex op een bijzonder gewilde locatie midden in Den Haag.

Het resultaat is een multifunctioneel gebouw met maar liefst 164 appartementen, zes penthouses, 3.400 m2 commerciële ruimten voor kantoren, winkels en horeca en 13.000 m2 vloeroppervlak ten bate van de nieuwe dependance van de Universiteit Leiden. Het Wijnhavenkwartier geldt dan ook als één van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen in Nederland.

Uitdaging

In dit project is Kwakman in staat gebleken om te gaan met de uitermate lastige combinatie van tijdsdruk, ruimtegebrek en projectomvang. Efficiënte inzet en adequate aansturing van zowel monteurs als leveranciers was onmisbaar voor het behalen van een zeer hoge productiviteit. In sommige situaties werd zelfs de binnenafwerking al gestart, terwijl de buitengevels nog niet waren gesloten.

Oplossing

Om de monteurs op het juiste moment te voorzien van materialen op deze krappe bouwplaats waren ‘just-in-time’ leveringen een vereiste. In nauwe samenwerking met leveranciers en producenten werden elke week namens Kwakman ongeveer tien vrachtwagens gelost. Het gebouw bestaat uit twintig etages met op verdieping vijf tot negentien woningen. Elke etage bevat tien tot twaalf apparatementen. Voor elke bouwlaag waren dan ook twee leveringen van elk zeven vrachtwagens nodig (en toegestaan). Deze zeven trucks werden op één ochtend gelost en de materialen werden diezelfde dag nog uitgelopen over de etage en verdeeld per woning. Werd er ergens een foutje gemaakt? Dan moesten de materialen handmatig naar de juiste verdieping worden gebracht.

Binnen 17 maanden werd op dit project een omzet gedraaid van 5 miljoen euro. In deze uitzonderlijk korte periode zijn onder andere alle negentien verdiepingen door Kwakman voorzien van systeemplafonds en Metal Stud® plafonds en wanden, inclusief dubbele beplating. De monteurs verwerkten ongeveer 200.000 m2 gips. Dat zijn bijna 62.000 platen en ruim 1.766 pallets plaatmateriaal. De ruim 4.000 m2 aan Metal Stud® wand voldoet aan de WK2-norm. Daarmee is het project het grootste project voor Gyproc waarin WK2-gecertificeerde producten zijn verwerkt.