BIM
@ minuten min

Welke functies heeft de Gyproc BIM plug-in

Zoeken

Met deze knop kun je gemakkelijk een wand- of plafondsysteem zoeken. Dit kan op systeem niveau, bijvoorbeeld een scheidingswand, voorzetwand, schachtwand en plafond. Een andere optie is een wand- en/of plafondsysteem kiezen op segment, bijvoorbeeld nieuwbouw eengezinswoning, appartement, kantoor, ziekenhuis ect. Probeer op systeem niveau zoveel mogelijk in te vullen, zodat je makkelijker een keuze kunt maken.

Bouwcheck controle

Wanneer je op de controle knop klikt wordt, geeft de Gyproc BIM plug-in aan of de wandhoogte van de ruimte in het BIM model klopt met het gekozen systeem en/of de wand gedilateerd dient te worden.

Wandhoogte

Je kunt kiezen om de wandhoogte in jouw BIM model te controleren in toepassingsgebied 1 en 2.

De maximale wandhoogte van de Gyproc wandsystemen is bepaald volgens DIN 4103 en DIN 18183. Hierin worden 2 toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in een ruimte maatgevend is:

  1. Wanden in gebieden met weinig mensen, bijv. woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers, kantoren e.d.
  2. Wanden in gebieden met veel mensen, bijv. aula’s auditoria, schoollokalen, e.d.

De wandhoogte wordt gecontroleerd in combinatie met de brandwerendheid van een wandsysteem.

Dilataties

De Gyproc BIM plug-in geeft aan wanneer er een dilatatie moet komen als het maximaal aantal m1 wand of plafond is bereikt. De Plug-in geeft alleen een waarschuwing het overschrijden van de m1. Bij de volgende situaties moet de gebruiker zelf de dilatatie aangeven:

  • ter plaatse van dilataties in de ruwbouw;
  • bij de overgang tussen twee verschillende ruwbouwconstructies;
  • bij overgangen van grote plafondvlakken naar aansluitende kleine plafondvlakken.

Luchtgeluidsisolatie

Bevatten jouw binnenwanden de gegevens voor luchtgeluidsisolatie? Dan kun je controleren of de geselecteerde Gyproc Wanden voldoen aan de gestelde eisen.

Gewicht

Een constructie, zeker bij renovatie mag niet te zwaar worden. Vandaar dat we binnen de BIM plugin nu de mogelijkheid hebben om een controle uit te voeren op het maximale gewicht dat de wand mag hebben.

Brandwerendheid

Goede compartimentering en de gestelde brandeisen halen is een grote klus. Met de BIM plugin v2.0 wordt een deel van deze grote klus voor je gedaan. Heb je een veld gedefineerd, geeft het specifieke veld door aan de Gyproc BIM plugin en automatisch controleert het systeem of de gekozen Gyproc systemen voldoen aan de gestelde eisen!

LOD niveau

Level of detail is een indicatie van hoeveel en welke informatie of eigenschappen bepaalde objecten in de loop van een project moeten bevatten. Hoe hoger het niveau, hoe meer informatie het Gyproc object beschikt. Gyproc heeft de volgende LOD niveaus aangehouden:

  • LOD 100 - Massa studie/ initiatief /haalbaarheidsstudie;
  • LOD 200 - Voorlopig ontwerp;
  • LOD 300 - Definitief ontwerp;
  • LOD 400 - Werkvoorbereiding/ uitvoering;
  • LOD 500 - Gebruik /Exploitatiefase /As Build.

View-setting van Revit is aan het LOD niveau gekoppeld (Coarse/Medium/Fine)

geplaatst op: 14.12.2023 - bijgewerkt op: 19.03.2024