GF 100 RF P/75.2.A + E30 MF

Hét basis plafondsysteem met goede geluidsisolatie en extra hoge brandwerendheid.

Voordelen

 • Zeer brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater en toevoeging van glasvezels in de kern.
 • Geluidsisolerend: dankzij het massa-veer-massa principe.
 • Licht in gewicht: overal toepasbaar, onafhankelijk van de draagconstructie.
 • Vlak en glad af te werken: dankzij de afgeschuinde kanten (AK).
 • Hoge geluidsisolatie: Doordat de vloer volledig zwevend wordt gemonteerd ontstaat een zeer hoge contact- en luchtgeluidsisolatie.
 • Brandwerend: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1.
 • Vlakheid: de Acoustic R vloeren kunnen plaatselijke onvlakheden eenvoudig opvangen. Grotere onvlakheden kunnen worden verholpen door middel van egalisatiekorrels.

Omschrijving

Gyproc® Acoustic R vloeren zijn geschikt voor het verbeteren van de contact- en luchtgeluidsisolatie van bestaande vloeren.De vloeren worden zwevend gemonteerd en dragen daardoor bij aan een optimale akoestische scheiding tussen de plafond- en vloerconstructie.

Eigenschappen

GF 100 RF P/75.2.A + E30 MF

Samenstelling
Remontabel
Nee
Plaatdikte(n) + type(n)
Profielen
Gewicht
50 kg/m²
Dikte
435 mm
Isolatie dikte(n) + type(n)
1x 90 mm ISOVER® Sonepanel
Schroefafstand (buitenstelaag)
170 mm
Schroefafstand overige lagen
510 mm
Dilatatie
15 m
Bestaande vloerconstructie balklaag
Houten balken 175 x 75 mm, h.o.h. 750 mm.
Bestaande vloerconstructie bekleding
Vloerdelen 22 mm gekantrecht. Underlayment 18 mm voorzien van messing en groef.
Maximale overspanning h.o.h 500 mm
2.150 mm
Maximale overspanning h.o.h 400 mm
2.300 mm
Maximale overspanning h.o.h 300 mm
2.500 mm
Prestatie
Activ'Air
Brandwerendheid
60 min
Geluidsisolatie DnT,A,k
54 dB
Geluidsisolatie LnTA
50 dB
Rapporten
Brandnorm
NEN 6069

Technische beschrijving

Brandwerendheid

De brandwerendheid van het Gyproc® Classic RF + Acoustic R - GF 100 RF P/75.2.A + E30 MF bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® plafonds is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor dit Gyproc® plafond is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte zijde gemiddeld 140 °C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180 °C bedragen.

Brandwerendheid i.c.m. houten vloer

De maximale overspaning van het Gyproc® Classic RF plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 100 RF P/75.2.A + E30 MF bedraagt 2300 mm bij een h.o.h. afstand van de GypFrame C-profielen van 400 mm.

De Gyproc GypFrame plafonds zijn vrijdragende plafonds die van muur tot muur overspannen.
Bij een overspanning in de praktijk, groter dan de gegeven maximale overspanning, kan de genoemde toelaatbare overspanning worden vergroot door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

 • Door de profielafstand te verminderen.
 • En/of door de profielen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
 • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
 • Door hoofdliggers te introduceren.

Geluidsisolatie

Het karakteristieke luchtgeluidsniveauverschil (DnT,A,k) van het Gyproc® Classic RF plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 100 RF P/75.2.A + E30 MF bedraagt 54 dB. Het gewogen contactgeluidsniveau (LnT,A) van het Gyproc® Classic RF plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 100 RF P/75.2.A + E30 MF bedraagt 50 dB.

De genoemde waarden zijn praktijkwaarden. Er is rekening gehouden met een praktijkverlies van 5 dB bij luchtgeluid. Bij systemen met een Rigidur E30 MF estrichvloer is uitgegaan van een praktijkverlies van 2 dB voor contactgeluid. Bij systemen zonder Rigidur E30 MF is als basis een praktijkverlies van 4 dB voor het contactgeluid aangehouden.

De geluidsisolatiewaarden zijn vastgelegd in diverse geluidmeetrapporten. De metingen zijn uitgevoerd conform de EN-ISO-140-3 en de EN-ISO-140-6. In deze rapportages worden de Ilu;lab en de Ico;lab, conform de NEN 5079 gegeven. Deze waardes zijn met behulp van de rekenregels uit de NEN 5077 en de hierboven gegeven praktijkverliezen omgezet naar de nieuwe grootheden DnT,A,k en de LnT,A. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Vochtbestendigheid

Normaal plafond + vloer

Gyproc® Glasroc® F + Acoustic R zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar.

De Gyproc® Acoustic R vloeren zijn toepasbaar in de natte cellen. Download voor meer informatie de volledige verwerkingsbrochure.

Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc® adviseur of de Gyproc® Helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Dilatatie

In het Gyproc® Classic RF plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 100 RF P/75.2.A + E30 MF dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
 • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc® Classic RF plafond i.c.m. Acoustic R vloer.
 • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.

In de Gyproc Acoustic R vloeren dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw. 
 • Bij vloerafmetingen groter dan 20 m1.
 • Ter plaatse van akoestische dilataties.

Verwerking

U-profielen

Bepaal de plaats van het plafond. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de muur af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 625 mm.

C-profielen

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 1250 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen. Bevestig deze aan de GypFrame U-profielen d.m.v. Gyproc snelbouwparkers. De h.o.h.-afstand van de GypFrame C-profielen is afhankelijk van de gewenste overspanning.

Voorzieningen

Voordat u de beplating aanbrengt, kunnen alle voorzieningen zoals (elektra)leidingen en isolatiemateriaal aangebracht worden. Breng indien gewenst of benodigd isolatiemateriaal aan voor (een nog hogere) geluidsisolatie en/of brandwerendheid. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd.

Vloeren

Voorbereiden Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel, draagkrachtig en voldoende vlak is. Plaats de Rigidur randstroken rondom tegen de omringende constructie voor een optimale geluidsisolatie. Legvolgorde De legvolgorde van de Rigidur estrichelementen is als volgt: linksachter in de hoek beginnen, evenwijdig aan de kortste zijde. Het laatste element van de eerste rij maakt u op maat en met het overgebleven stuk begint u de tweede rij. Let er bij het leggen van de vloer op dat de naden onderling meer dan 250 mm verspringen. Zagen De Rigidur estrichelementen worden met een zaag op maat gemaakt. Zaag altijd de liplas van het element af dat tegen de omringende constructie aansluit. Lijmen Breng de Rigidur estrichlijm in 2 lijmrupsen aan op de uitstekende liplas van het geplaatste element. Leggen Leg steeds het volgende element strak tegen de reeds geplaatste elementen aan, zodat de liplassen precies over elkaar heen vallen. Schroeven Voor een optimale lijmverbinding brengt u direct enkele schroeven aan in de liplasverbinding. Gebruik hiervoor Rigidur schroeven 19 mm en sta hierbij altijd op het te schroeven element. Houd een schroefafstand van maximaal 250 mm aan. Afwerken Nadat de Rigidur vloer is gelegd en de lijm is uitgehard, kunt u de naden en schroefkoppen afvoegen met Gyproc JointFiller Vario. Na uitharding van de voeg eventueel licht schuren voor een vlak en glad resultaat.

Afwerken

Gyproc heeft twee systemen ontwikkeld om STABU Afwerkingsniveau A te behalen. Hiervoor adviseren wij systemen toe te passen met een meervoudige beplating:
 • Breng op de naden een laag Gyproc JointFiller aan en bed hier het Gyproc papieren wapeningsband in. Vervolgens brengt u Gyproc Finesse aan (na droging van de JointFiller) in een dikte van minimaal 2 mm. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.
 • Breng op de naden een laag Gyproc JointFiller aan en bed hier het Gyproc papieren wapeningsband in. Vul de naad verder op met Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband. Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u over het gehele oppervlak een toplaag aan in een dikte van 1 mm met Gyproc ProMix Elite voor een glad resultaat. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Afwerkingsniveau B en lager: Breng op de naden een laag Gyproc JointFiller aan en bed hier het Gyproc papieren wapeningsband in. Vul de naad verder op met Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband. Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u over de JointFiller, een toplaag aan met Gyproc ProMix Elite voor een glad resultaat. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Details en aansluitingen

Verticale doorsnede branddetail 2D
Verticale doorsnede geluiddetail 2D
Verticale doorsnede standaarddetail 2D

Documenten

Selecteer alles
Systeemblad
Rapport
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
14001_v2015 Nederlands_2023-2026.pdf
Brochure
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
C2C
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
gyproc_saint-gobain_cradle_to_cradle_certificat_2022-06-01_22112.pdf
DOP
9 databladen gerelateerd aan het systeem
9 databladen gerelateerd aan het systeem
SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP.pdf
Leaflet
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
Veiligheidsblad
5 databladen gerelateerd aan het systeem
5 databladen gerelateerd aan het systeem
SDS Gyproc ProMix Elite NL.pdf

Gyproc Helpdesk