GF 103 GR V/75.2_staal

De brandveiligste oplossing voor staalconstructies en brandwerende wanden.

Voordelen

  • Extreem brandwerend.
  • Geschikt voor het brandwerend beschermen van staalconstructies, zowel kokervormig als vlakvormig.
  • Glasroc® F 15 mm t/m 30 mm zijn toepasbaar in een tijdelijk open bouw door de H1 classificatie.

Omschrijving

Voor het brandwerend beschermen van staalconstructies. De Gyproc® Glasroc® F wanden zijn zeer geschikt voor ziekenhuizen, kantoren, transformatie gebouwen en bedrijfshallen, zowel nieuwbouw als renovatie. Gyproc® Glasroc® F wandsystemen zijn opgebouwd uit Glasroc® F gipsplaten (brandklasse A1) en Gyproc® GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.

Eigenschappen

GF 103 GR V/75.2_staal

Samenstelling
Remontabel
Nee
Plaatdikte(n) + type(n)
Profielen
Gewicht
25 kg/m²
Dikte
103 mm
Isolatie dikte(n) + type(n)
geen
Schroefafstand (buitenstelaag)
250 mm
Schroefafstand overige lagen
750 mm
Dilatatie
15 m
Max. hoogte ZONDER brandeis T1
3.500 mm
Max. hoogte T1
3.500 mm
Prestatie
Activ'Air
Brandwerendheid
90 min
Stootvastheidsklasse
2 van 7
Rapporten
Brandnorm
NEN EN 13381-2
Brandrapport nummer
IFC PAR/13332/01

Technische beschrijving

Brandwerendheid

Voorzetwanden worden vaak gebruikt voor het opwaarderen van een constructie die niet voldoet aan de brandwerendheidseisen. Bij voorzetwanden komt de vuurbelasting vanaf de beplatingszijde. De uitzondering hierop vormen de schachtwanden. Hier kan de vuurbelasting van zowel de beplatingszijde als de skeletzijde komen.

Brandwerendheid wordt bepaald door de achterliggende constructie. Criterium: Vlamdichtheid

Dilatatie

Verwerking

U-profielen

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste laag Glasroc® F gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 25 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag Glasroc® F gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 45 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.
Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen

Nadat u de GypFrame profielen heeft toegepast, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller Vario. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc JointFiller Vario. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.
Nadat de Gyproc JointFiller Vario is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc ProMix Elite voor een glad resultaat.
Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Verbruiksstaat

Documenten

Selecteer alles
Systeemblad
Brochure
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
DOP
7 databladen gerelateerd aan het systeem
7 databladen gerelateerd aan het systeem
SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP.pdf
KOMO
2 databladen gerelateerd aan het systeem
2 databladen gerelateerd aan het systeem
40067-23 Saint-Gobain Gyproc Nederland.pdf
40067-23-BB Saint-Gobain Gyproc Nederland_NL1.pdf
Leaflet
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
Veiligheidsblad
3 databladen gerelateerd aan het systeem
3 databladen gerelateerd aan het systeem
SDS Gyproc ProMix Elite NL.pdf

Gyproc Helpdesk