GF 155 RD/2.50*50.2.AA

Zeer robuuste wand met een stoot- en krasvast oppervlak.

Voordelen

  • Voor ruimtes waar Gyproc® stootvastheidsklasse 4 of 6 nodig zijn.
  • Extra hoge geluidsisolatie en krasvastheid.
  • Door verhoogde vochtbestendigheid ook geschikt voor toepassing in natte ruimtes zoals badkamers.

Omschrijving

Voor scheidingswanden en voorzetwanden die de zwaarste confrontaties moet kunnen doorstaan. De Gyproc Impact R wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van ziekenhuizen, scholen, studentenhuizen en detentiecentra, zowel nieuwsbouw als renovatie. Gyproc® Impact R wandsystemen zijn opgebouwd uit Rigidur gipsvezelplaten en Gyproc® GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.

Eigenschappen

GF 155 RD/2.50*50.2.AA

Samenstelling
Remontabel
Nee
Plaatdikte(n) + type(n)
Profielen
Gewicht
56 kg/m²
Dikte
155 mm
Isolatie dikte(n) + type(n)
2x 40 mm ISOVER® Sonepanel
Schroefafstand (buitenstelaag)
250 mm
Schroefafstand overige lagen
750 mm
Dilatatie
10 m
Max. hoogte ZONDER brandeis T1
4.500 mm
Max. hoogte T1
4.000 mm
Max. hoogte ZONDER brandeis T2
4.000 mm
Prestatie
Activ'Air
Brandwerendheid
60 min
Stootvastheidsklasse
6 van 7
Geluidsisolatie DnT,A,k
59 dB
Geluidsisolatie Rw
64 dB
Rapporten
Brandnorm
NEN 6069
Brandrapport nummer
K42751-07
Geluidsnorm
NEN-EN-ISO-140-3
Geluidsisolatienorm
NEN-EN-ISO-717

Technische beschrijving

Brandwerendheid

De brandwerendheid van deze Gyproc® Impact R - GF 155 RD/2.50*50.2.AA bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc® wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen. Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt

Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem voor advies contact op met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Stootvastheid

De Gyproc® Impact R - GF 155 RD/2.50*50.2.AA is ingedeeld in klasse 6 van de Gyproc® klassen van stootvastheid. Gyproc® heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc® wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Wandhoogte

De maximale hoogte van deze Gyproc® Impact R – GF 155 RD/2.50*50.2.AA bedraagt 4500 mm in toepassingsgebied 1. Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183). Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:
  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.
Bij de Gyproc wanden in het KOMO-attest zijn de maximale wandhoogten bepaald volgens BRL 1003. Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:
  • Door de stijlafstand te verminderen.
  • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
  • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
Tot een hoogte van 4000 mm. Bij een lagere brandwerendheid kan deze wand mogelijk een grotere maximale wandhoogte hebben. Raadpleeg voor advies uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Geluidsisolatie

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc® Impact R - GF 155 RD/2.50*50.2.AA geldt Rw = 64 dB. De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO-140-3, terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform NEN-EN-ISO-717. Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. Om te komen tot de praktijk waarde R’w wordt de Rw verminderd met 5 dB, een veel voorkomend praktijkverlies. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Vochtbestendigheid

Verhoogd

De Gyproc® Impact D - GF 100 DGS V/75.2 is door toepassing van DuraGyp® Standaard gipsbeplating toepasbaar in de natte cellen.

Dilatatie

In de Gyproc® Impact R - GF 155 RD/2.50*50.2.AA dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
  • Bij wandafmetingen groter dan 10 m1 voor Rigidur® L gipsplaten.

Verwerking

U-profielen

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Houd een onderlinge afstand van minimaal 5 mm aan tussen de GypFrame U-profielen. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. De GypFrame C-profielen van beide stijlvelden worden tegenover elkaar plaatst. Op één van beide GypFrame C-profielen wordt Gyproc afdichtingsband 8x20 mm, met een lengte van 150 mm, h.o.h. 500 mm geplakt. GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste laag Rigidur® L gipsplaten met Rigidur® schroeven 25 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag Rigidur® L gipsplaten met Rigidur® schroeven 45 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.
Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen

Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller Vario. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc JointFiller Vario. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.
Nadat de Gyproc JointFiller Vario is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc ProMix Elite voor een glad resultaat.
Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Details en aansluitingen

Horizontale doorsnede branddetail 2D
Horizontale doorsnede geluiddetail 2D
Hoekoplossing horizontale doorsnede standaardetail
Hoekoplossing horizontale doorsnede branddetail 2D
Hoekoplossing horizontale doorsnede geluidsdetail
T-oplossing horizontale doorsnede standaardetail 2
T-oplossing horizontale doorsnede branddetail 2D
T-oplossing horizontale doorsnede geluidsdetail 2D
Verticale doorsnede branddetail 2D

Documenten

Selecteer alles
Systeemblad
Brochure
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
DOP
7 databladen gerelateerd aan het systeem
7 databladen gerelateerd aan het systeem
SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP.pdf
KOMO
2 databladen gerelateerd aan het systeem
2 databladen gerelateerd aan het systeem
KOMO_certificaat_Rigidur_L_gipsvezelplaat_-_K20193-08.pdf
Leaflet
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
Veiligheidsblad
3 databladen gerelateerd aan het systeem
3 databladen gerelateerd aan het systeem
SDS Gyproc ProMix Elite NL.pdf
Verwerkingsvoorschriften
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem

Gyproc Helpdesk