GF 260 HT/2.100-100.2.AA - WK4

De nieuwe generatie Gyproc wanden. Sterker op alle vlakken.

Voordelen

  • Eenvoudig een strakke robuuste wand
  • Inbraakwerendheidsklasse 4
  • Voor ruimtes waar stootvastheid belangrijk zijn

Omschrijving

Eén compleet systeem dat de prestaties van alle bestaande binnenwanden overtreft en waarbij rekening is gehouden met de wensen en eisen van alle partijen in de bouwkolom. De wand klinkt en voelt robuust en biedt de hoogste stootbestendigheid (Brinell waarde: 40 N/mm2). HABITO® scheidingswanden en voorzetwanden zijn zeer geschikt voor scholen, winkels, woningbouw en in het bijzonder voor de grondgebonden (huur)woningen, zowel nieuwbouw als renovatie. Speciaal voor de natte ruimtes is HABITO® H ontwikkeld. Gyproc® HABITO® wandsystemen zijn opgebouwd uit HABITO® of HABITO® H en Gyproc® GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.

Eigenschappen

GF 260 HT/2.100-100.2.AA - WK4

Samenstelling
Remontabel
Nee
Profielen
Gewicht
75 kg/m²
Dikte
260 mm
Isolatie dikte(n) + type(n)
2x 60 mm ISOVER® Sonepanel
Schroefafstand (buitenstelaag)
200 mm
Schroefafstand overige lagen
200 mm
Dilatatie
15 m
Max. hoogte ZONDER brandeis T1
4.250 mm
Max. hoogte T1
4.250 mm
Max. hoogte ZONDER brandeis T2
3.500 mm
Prestatie
Activ'Air
Rc-waarde
2.60 m²K/W
Brandwerendheid
60 min
Burglary resistance
Stootvastheidsklasse
7 van 7
Geluidsisolatie DnT,A,k
55 dB
Geluidsisolatie Rw
68 dB
Rapporten
Brandnorm
NEN 6069
Brandrapport nummer
K42751-07
Geluidsnorm
NEN-EN-ISO-140-3
Geluidsisolatienorm
NEN-EN-ISO-717
Sound Insulation Airborne Lab
TNO
Sound Insulation Airborne Rapport number
TNO 020027-28

Technische beschrijving

Brandwerendheid

De brandwerendheid van deze Gyproc® HABITO® - GF 260 HT/2.100-100.2.AA - WK4 bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc® wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen. Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm,

Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 3500 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem voor advies contact op met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Stootvastheid

De Gyproc® HABITO® - GF 260 HT/2.100-100.2.AA - WK4 is ingedeeld in klasse 7 van de Gyproc® klassen van stootvastheid. Gyproc® heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc® wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Wandhoogte

De maximale hoogte van deze Gyproc® HABITO® – GF 260 HT/2.100-100.2.AA - WK4 bedraagt 4250 mm in toepassingsgebied 1. Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183). Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:
  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Tot een hoogte van 3500 mm. Bij een lagere brandwerendheid kan deze wand mogelijk een grotere maximale wandhoogte hebben. Raadpleeg voor advies uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Geluidsisolatie

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc® HABITO® - GF 260 HT/2.100-100.2.AA - WK4 geldt Rw = 68 dB. De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO-140-3, terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform NEN-EN-ISO-717. Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Vochtbestendigheid

Normaal HABITO®

De Gyproc® ECO HABITO® - GF 100 ECO HT V/75.2.A is toepasbaar in de natte cel wanneer de beplating vervangen wordt door HABITO® H gipskartonbeplating van minimaal gelijke dikte.

Dilatatie

In de Gyproc® HABITO® - GF 260 HT/2.100-100.2.AA - WK4 dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
  • Bij wandafmetingen groter dan 15 m1 voor HABITO® gipsplaten.

Verwerking

U-profielen

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame P-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame P-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame P-profielen met een M6-bouten en een h.o.h.-afstand van 500 mm. Deze eerste M6-bout wordt maximaal 150 mm uit de hoek geplaatst. De afstand tussen de GypFrame P-profielen bedraagt 8 mm.

C-profielen

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). Deze GypFrame C-profielen worden h.o.h. 300 mm geplaatst, waarbij beide de profielen van beide wandzijdes 150 mm moeten verspringen. Voor de twee buitenste profielen worden GypFrame R-profielen gebruikt zie zijn voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame P-profielen met een M6-bouten en een h.o.h.-afstand van 500 mm. Deze eerste M6-bout wordt maximaal 200 mm uit de hoek geplaatst.

Beplaten

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste laag Staalplaat WK 4 gipsplaten met HABITO® schroeven 25 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 200 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag HABITO® gipsplaten met HABITO® schroeven 35 mm met een h.o.h.-afstand van 200 mm.
Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen

Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.
Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc Promix Elite voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Verbruiksstaat

Details en aansluitingen

Horizontale doorsnede branddetail 2D
Hoekoplossing horizontale doorsnede standaardetail

Documenten

Selecteer alles
Systeemblad
Brochure
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
DOP
6 databladen gerelateerd aan het systeem
6 databladen gerelateerd aan het systeem
SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP.pdf
Leaflet
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
Veiligheidsblad
5 databladen gerelateerd aan het systeem
5 databladen gerelateerd aan het systeem
SDS Gyproc ProMix Elite NL.pdf
Verwerkingsvoorschriften
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem

Gyproc Helpdesk