PSA 42 dB V/27.1.A

De slankste wand met optimaal geluidscomfort.

Voordelen

  • Slanke (woningscheidende) wanden met extra hoge geluidsisolatie in vergelijking met standaard scheidingswanden van gelijke dikte.
  • Voor maximaal gebruik van netto vloeroppervlak.
  • Woningscheidende wand met enkel skelet mogelijk.

Omschrijving

Voor woningscheidende wanden / scheidingswanden en voorzetwanden die goed moeten presteren op het gebied van geluidsisolatie en voor maximaal gebruik van het netto-vloeroppervlak. De Gyproc SoundBloc® wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van hotels, ziekenhuizen en woningen, zowel nieuwbouw als renovatie. Gyproc SoundBloc® wandsystemen zijn opgebouwd uit Gyproc dB gipskartonplaten en Gyproc GypFrame® of PlaGyp® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.

Eigenschappen

PSA 42 dB V/27.1.A

Samenstelling
Remontabel
Nee
Plaatdikte(n) + type(n)
Profielen
Gewicht
16 kg/m²
Dikte
42 mm
Isolatie dikte(n) + type(n)
1x 40 mm ISOVER® Sonepanel
Schroefafstand (buitenstelaag)
250 mm
Dilatatie
15 m
Max. hoogte ZONDER brandeis T1
1.500 mm
Prestatie
Activ'Air
Stootvastheidsklasse
1 van 7

Technische beschrijving

Brandwerendheid

Voorzetwanden worden vaak gebruikt voor het opwaarderen van een constructie die niet voldoet aan de brandwerendheidseisen. Bij voorzetwanden komt de vuurbelasting vanaf de beplatingszijde. De uitzondering hierop vormen de schachtwanden. Hier kan de vuurbelasting van zowel de beplatingszijde als de skeletzijde komen.

Brandwerendheid wordt bepaald door de achterliggende constructie.

Stootvastheid

De Gyproc® SoundBloc® – PSA 42 dB V/27.1.A is ingedeeld in klasse 1 van de Gyproc klassen van stootvastheid Gyproc heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Wandhoogte

De maximale hoogte van deze Gyproc® SoundBloc® – PSA 42 dB V/27.1.A bedraagt 1500 mm in toepassingsgebied 1. Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183). Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:
  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.
Naast de mogelijkheid om, net als bij GypFrame scheidingswanden, de maximale hoogte van voorzetwanden te vergroten door ze af te steunen aan de achterliggende bouwkundige constructie met AcouStud montagebeugel. Verdeel hiertoe de hoogte in gelijke delen van maximaal de voor het betreffende systeem gegeven hoogte. Voor voorzetwanden hoger dan 10 m, neem dan contact op met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, tel. nr. 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Geluidsisolatie

De geluidsisolatieverbetering van een vrijstaande Gyproc wand is sterk afhankelijk van de massa van de bestaande wand en de flankerende bouwdelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, tel. nr. 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl

Vochtbestendigheid

Normaal HABITO®

De Gyproc® ECO HABITO® - GF 100 ECO HT V/75.2.A is toepasbaar in de natte cel wanneer de beplating vervangen wordt door HABITO® H gipskartonbeplating van minimaal gelijke dikte.

Dilatatie

In de Gyproc® SoundBloc® - PSA 42 dB V/27.1.A dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw. 
  • Bij wandafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc® dB gipsplaten.

Verwerking

U-profielen

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de PlaGyp U-profielen op de vloer en plafond af. De PlaGyp U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de PlaGyp U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen

PlaGyp CD-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste PlaGyp CD-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. De AcouStud montagebeugels monteren op 1500 mm vanaf de vloer. Overige PlaGyp CD-profielen met de opening naar de muur vastzetten aan de AcouStud montagebeugel. Plaats de PlaGyp CD-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Bevestig de Gyproc® dB gipskartonplaten met Gyproc® High performance schroeven 25 mm uitsluitend tegen de PlaGyp-profielen met een h.o.h.-afstand van 250 mm.
Laat bij het aanbrengen van de beplating rondom een voeg open van 5 mm, deze dient gekit te worden. De Gyproc® dB gipsplaten worden haaks op de PlaGyp profielen gemonteerd. Platen steeds strak tegen elkaar bevestigen. Laat kopse naden minimaal 400 mm ten opzichte van elkaar verspringen. Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren. Bevestig bij een enkele beplating de Gyproc® dB gipsplaten met Gyproc® High performance schroeven 25 uitsluitend tegen de PlaGyp profielen met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Voorzieningen

Nadat u de PlaGyp profielen heeft toegepast, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de wandzijde beplaten.

Afwerken

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.
Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc Promix Elite voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Verbruiksstaat

Documenten

Selecteer alles
Systeemblad
Brochure
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
C2C
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
gyproc_saint-gobain_cradle_to_cradle_certificat_2022-06-01_22112.pdf
DOP
7 databladen gerelateerd aan het systeem
7 databladen gerelateerd aan het systeem
SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP.pdf
Leaflet
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
Veiligheidsblad
5 databladen gerelateerd aan het systeem
5 databladen gerelateerd aan het systeem
SDS Gyproc ProMix Elite NL.pdf
Verwerkingsvoorschriften
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem

Gyproc Helpdesk