GF 205 ECO RD/2.75*75.2.AA - WK 2

Zeer robuuste wand met een stoot- en krasvast oppervlak.

Voordelen

 • Stoot- en krasvast oppervlak.
 • Verhoogde vochtbestendigheid: geschikt voor toepassing in natte ruimtes.
 • Verhoogde geluidsisolatie: dankzij de hoge massa van de Rigidur® plaat
 • Economische stoot- en krasvaste oplossing

Omschrijving

Voor scheidingswanden en voorzetwanden die de zwaarste confrontaties moet kunnen doorstaan. De Gyproc® Impact R wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van ziekenhuizen, scholen, studentenhuizen, (huur)woningen en detentiecentra, zowel nieuwbouw als renovatie. Aan Gyproc® ECO R wanden (dubbel beplaat) is tot wel 65 kg te bevestigen door gebruik te maken van de metalen plaatpluggen. Gyproc® Impact R wandsystemen zijn opgebouwd uit Gyproc® A gipskartonplaten (1e plaatlaag), Rigidur® gipsvezelplaten (2e plaatlaag) en Gyproc® GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.

Eigenschappen

GF 205 ECO RD/2.75*75.2.AA - WK 2

Samenstelling
Remontabel
Nee
Profielen
Dikte
205 mm
Isolatie dikte(n) + type(n)
2x 60 mm ISOVER® Sonepanel
Schroefafstand (buitenstelaag)
250 mm
Schroefafstand overige lagen
750 mm
Dilatatie
10 m
Max. hoogte ZONDER brandeis T1
6.000 mm
Max. hoogte T1
4.000 mm
Max. hoogte ZONDER brandeis T2
5.500 mm
Prestatie
Activ'Air
Brandwerendheid
60 min
Burglary resistance
Stootvastheidsklasse
6 van 7
Geluidsisolatie DnT,A,k
57 dB
Geluidsisolatie Rw
64 dB
Rapporten
Brandnorm
NEN 6069
Geluidsnorm
NEN-EN-ISO-140-3
Geluidsisolatienorm
NEN-EN-ISO-717

Technische beschrijving

Brandwerendheid

De brandwerendheid van deze Gyproc® ECO R - GF 205 ECO RD/2.75*75.2.AA - WK 2 bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc® wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen. Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm

Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem voor advies contact op met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Stootvastheid

De Gyproc® ECO R - GF 205 ECO RD/2.75*75.2.AA - WK 2 is ingedeeld in klasse 6 van de Gyproc® klassen van stootvastheid. Gyproc® heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc® wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Wandhoogte

De maximale hoogte van deze Gyproc® ECO R – GF 205 ECO RD/2.75*75.2.AA - WK 2 bedraagt 6000 mm in toepassingsgebied 1. Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183). Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:
 • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
 • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.
Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:
 • Door de stijlafstand te verminderen.
 • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
 • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.

Tot een hoogte van 4000 mm. Bij een lagere brandwerendheid kan deze wand mogelijk een grotere maximale wandhoogte hebben. Raadpleeg voor advies uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Geluidsisolatie

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc® ECO R - GF 205 ECO RD/2.75*75.2.AA - WK 2 geldt Rw = 64 dB. De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO-140-3, terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform NEN-EN-ISO-717. Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. Om te komen tot de praktijk waarde R’w wordt de Rw verminderd met 5 dB, een veel voorkomend praktijkverlies. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Vochtbestendigheid

Verhoogd

De Gyproc® Impact D - GF 100 DGS V/75.2 is door toepassing van DuraGyp® Standaard gipsbeplating toepasbaar in de natte cellen.

Dilatatie

In de Gyproc® ECO R - GF 205 ECO RD/2.75*75.2.AA - WK 2 dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
 • Bij wandafmetingen groter dan 10 m1 voor Rigidur® L gipsplaten.

Verwerking

U-profielen

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Houd een onderlinge afstand van 5 mm aan tussen de GypFrame U-profielen. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Na montage van het 1e skelet dient u rondom in de U-profielen houten bevestigingsregel 38 x 18 mm aan te brengen. Klem deze in de flens van de profielen in het hart van het skelet.

C-profielen

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. Na montage van het 1e skelet dient u rondom in de C- en U-profielen houten bevestigingsregel 38 x 18 mm aan te brengen. Klem deze in de flens van de profielen in het hart van het skelet. Het inbraakwerende staalelement Gyproc WK 2 dient vervolgens, over de volledige wandhoogte, aan de binnenzijde op ieder C- en U-profiel bevestigd te worden m.b.v. inbraakwerende bevestigingsmiddelen h.o.h. 150 mm*. De Gyproc WK 2 elementen onderling een overlap van 50 mm te hebben. Zowel horizontaal als verticaal. Ter plaatse van de horizontale overlap dient een houten bevestigingsraveling gemonteerd te worden. Op deze raveling wordt het staalelement vastgezet met inbraakwerende bevestigingsmiddelen h.o.h. 150 mm*. Het 2e skelet wordt met een tussenruimte van 5 mm opgebouwd. De stijlen van de wand worden tegenover elkaar geplaatst. Op de C- profielen plakt u stroken Gyproc afdichtingsband 8x20 mm, met een lengte van 150 mm, h.o.h. 500 mm. Door de samendrukbaarheid van dit band blijft de akoestische ontkoppeling behouden, terwijl de beide stijlen wel gezamenlijk weerstand bieden tegen mechanische belastingen. GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm. *Alleen bij aanvalszijde in twee richtingen. Bij aanvalszijde in één richting volstaat de toepassing van Gyproc snelbouwschroeven. Schroef hierbij altijd in de richting van de aanvalszijde.

Beplaten

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste laag Gyproc® A gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 25 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag Rigidur® L gipsplaten met Rigidur® schroeven 45 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.
Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen

Voor sparingen kunnen op twee manieren worden aangepakt: 1) Rondom de doorvoering, achter de geperforeerde staalplaat, dient een bevestigingsraveling gemonteerd te worden bestaande uit een verzinkt stalen U-of C-profiel en 18mm dik multiplex vulhout. Op deze raveling wordt de staalplaat vastgezet met inbraakwerende bevestigingsmiddelen h.o.h. 150 mm*. 2) Rondom de doorvoering, achter de geperforeerd staalplaat, een achterhoutplaat multiplex of osb plaat gecontramald te worden. Het achterhout dient tussen de C-profielen bevestigd te worden en de stalen inbraakwerende plaat dient rondom de sparing op het achterhout vast geschroefd te worden met inbraakwerende bevestigingsmiddelen h.o.h. 150 mm*. Bij sparingen boven de plafondlijn kleiner dan Ø 50 mm of rechthoekig 50 x 100 mm, zijn de voorzieningen genoemd hierboven niet noodzakelijk. Sparingen met een afmeting groter dan 150 x 250 mm dienen in alle situaties voorzien te worden met een op zichzelf staande inbraakwerende voorzieningen. *Alleen bij aanvalszijde in twee richtingen. Bij aanvalszijde in één richting volstaat de toepassing van Gyproc snelbouwschroeven. Schroef hierbij altijd in de richting van de aanvalszijde.

Afwerken

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller Vario. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc JointFiller Vario. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.
Nadat de Gyproc JointFiller Vario is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc ProMix Elite voor een glad resultaat.
Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Verbruiksstaat

Documenten

Selecteer alles
Systeemblad
Rapport
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
14001_v2015 Nederlands_2023-2026.pdf
Brochure
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
C2C
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
gyproc_saint-gobain_cradle_to_cradle_certificat_2022-06-01_22112.pdf
DOP
11 databladen gerelateerd aan het systeem
11 databladen gerelateerd aan het systeem
SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP.pdf
KOMO
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
KOMO_certificaat_Rigidur_L_gipsvezelplaat_-_K20193-08.pdf
Leaflet
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
Veiligheidsblad
3 databladen gerelateerd aan het systeem
3 databladen gerelateerd aan het systeem
SDS Gyproc ProMix Elite NL.pdf
Verwerkingsvoorschriften
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem

Gyproc Helpdesk