Hero Image
Afbeelding
Levenscyclus gipsproducten
Gips
Verduurzamen & Circulariteit
@ minuten min

Levenscyclus van onze gipsplaten

Met elkaar zijn we meer en meer op zoek naar de mogelijkheden om duurzamer te bouwen. Gyproc Nederland kan u helpen bij het verduurzamen van de binnenruimte. Door te kiezen voor producten die onderdeel uitmaken van een duurzame productketen, ontstaan er voordelen waar alle betrokken partijen wat aan hebben. Voor gips betekent het bijvoorbeeld dat u weet waar het vandaan komt én dat het opnieuw gebruikt kan worden.

De focus van Gyproc op verduurzamen is ook terug te vinden in de gehele levenscyclus van onze gipsproducten. Vanaf delven van grondstoffen tot de sloop van een gebouw en terugwinning van gipsmateriaal.

 

In product: 'van grondstof tot gipsproduct'

Bij de productie van onze gipsproducten maken we uitsluitend gebruik van natuurgips en rookgas-ontzwavelingsgips. Natuurgips komt wereldwijd voor in de bodem en wordt al duizenden jaren gebruikt als bouwmateriaal. Rookgas-ontzwavelingsgips is een gipssoort dat gewonnen wordt bij het ontzwavelen van rookgassen. Beide gipssoorten bestaan uit dezelfde chemische samenstelling en zijn eeuwig recyclebaar zonder verlies van kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid.

 

In product

 

 • Bij de productie van Gyproc gipskartonplaten wordt enkel karton gebruikt dat voor 100% uit gerecycled papier bestaat. Dankzij dit karton is een Gyproc plaat uitermate geschikt voor een Cradle to Cradle toepassing. Gedurende het recyclingproces wordt het karton van de gipskern verwijderd. Zo worden eventuele vervuilingen van verf en behangpapier samen met het karton gescheiden van de gipskern. Gyproc is in bezit van een Cradle to Cradle certificaat. De volgende platen zijn voorzien van een Cradle to Cradle certificaat: Duragyp Standaard, Gyproc RF, Gyproc WR, Gyproc A, Gygant en Gyplat Stucplaat.
   
 • Diverse gipskartonplaten bevatten gerecycled gipsmateriaal, bijvoorbeeld Regips A: deze gipskartonplaat bestaat gegarandeerd uit 30% gerecycled gipsmateriaal.
   
 • Gyproc wanden opgebouwd met gipskartonplaten zijn remontabel. Door de losmaakbare voeg van Gyproc LOOPD® wandsystemen is het mogelijk de bouwstenen, zoals de gipskartonplaten, Metal Stud® profielen en isolatie opnieuw te gebruiken. 
   
 • We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame verpakkingen.
   
 • Bij alle mijnen waar door gipsverwerkende industrieën van Saint-Gobain gips wordt gewonnen, wordt na de afgraving het landschap gehercultiveerd en gerenaturaliseerd. Dit betekent dat de karakteristiek van het landschap zoals dat aanwezig was voor de afgraving in ere wordt hersteld.

In fabriek: 'op de productielocatie in Kallo'

Bij de productie van onze gipsproducten in de fabriek hebben we een constante focus op verduurzamen. Dit vertaalt zich in slimme oplossingen op het fabrieksterrein voor de inzet van duurzamere energie en in de toelevering van grondstoffen. De Gyproc fabriek in Kallo (België) werd in 2001 in gebruik genomen en is één van de grootste en modernste gipskartonplaatfabrieken van Europa. De fabriek telt ca. 230 medewerkers en produceert voornamelijk voor de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Bij de productie van gipskartonplaten wordt gips eerst gedroogd en door verhitting in de calcinatietoren omgezet in pleister. De pleister wordt gemengd met water tot een pasta die tussen twee vellen karton wordt aangebracht. De plaat hardt binnen een paar minuten uit, wordt op maat gesneden en tot slot gedroogd in de oven.

 

In fabriek

 

 • We voeren de grondstof natuurgips aan over water. Hierdoor rijden er minder vrachtwagens en verminderen we de CO2-uitstoot.
   
 • Het productieproces van gipskartonplaten is zeer milieuvriendelijk, emissies zijn beperkt tot CO2 en waterdamp. 
   
 • Afval afkomstig van de productie wordt direct gerecycled en teruggebracht in het productieproces. 
   
 • Momenteel werken we aan een project met als doel minder water te gebruiken bij de productie van onze gipskartonplaten. Door minder water te gebruiken tijdens het productieproces, hebben we ook minder energie nodig om het water te laten verdampen uit de afgewerkte platen. Door gebruik te maken van zoveel mogelijk gesloten systemen, beperken we tevens het waterverbruik. 
   
 • We wekken 55% van onze energiebehoefte in de fabriek zelf op. Dit doen we door middel van een warmtekrachtkoppeling (WKK) die in 2017 op het fabrieksterrein van Gyproc in Kallo (België) is geplaatst. De WKK zet de restwarmte van de ovens in de fabriek om in elektriciteit. Dit heeft tot nu toe geleid tot een reductie van de energie-uitgaven van 20% en een globaal rendement van 90%. Een WKK is geen nieuwe technologie, de belangrijkste uitdaging die we moesten overwinnen was de verregaande integratie van de WKK in het productieproces om een maximaal rendement te behalen. Deze installatie is uniek in haar soort en wordt wereldwijd als 'state of the art' beschouwd. We bestuderen de mogelijkheid voor het installeren van een tweede WKK, om uiteindelijk 100% zelfvoorzienend te zijn in onze energiebehoefte. 
   
 • Dankzij de aansluiting van een windturbine op het stroomnetwerk van de fabriek in Kallo én de warmtekrachtkoppeling, zijn we op weg om klimaatneutraal te worden.
   
 • De LPG heftrucks vervangen we door elektrische heftrucks.
   
 • We werken constant aan innovaties om betere milieuprestaties te behalen gericht op het gehele productieproces. We maken bestaande productieprocessen efficiënter, zodat er minder grondstoffen nodig zijn en ontwikkelen doorlopend nieuwe productiemethodes.

Vanaf fabriek: 'levering naar Gyproc dealers en bouwplaatsen'

Verduurzamen betekent niet alleen investeren in duurzamere producten, productiemethodes of milieubewustere transportbewegingen. Gips kan namelijk zonder verlies van kwaliteit keer op keer gebruikt worden om nieuwe gipskartonplaten van te maken. Voor ons heel vanzelfsprekend om dit als hernieuwbare grondstof in te zetten. Echter, we gaan niet alleen zo om met gebruikte gipskartonplaten, we willen zo slim mogelijk omgaan met álle beschikbare middelen.

 

Vanaf fabriek

 

 • We verplaatsen een deel van ons transport van de weg naar het water, zowel binnenstedelijk als buiten de stad. Hiermee verminderen we onze CO2-uitstoot én rijden er minder vrachtwagens op de snelweg.
  • Naar project: Met een innovatieve logistieke oplossing voor afbouwprojecten in de stad, slaan we afbouwmaterialen buiten de stadskern op en worden op afroep op het juiste moment geleverd. Zo hoeven er geen vrachtwagens meer de stad in én beperken we het aantal transportbewegingen tot het minimum. 
  • Van fabriek naar handelaar: In samenwerking met Van Keulen Bouwmaterialenhandel hebben al meer dan 20 gipsvaarten plaatsgevonden. Op deze manier worden pallets met gipsplaten rechtstreeks vanaf de fabriek in Kallo (België) afgeleverd bij de handelaar. Sinds we in 2012 gestart zijn met de gipsvaarten varen er jaarlijks zo'n acht schepen naar de bouwmaterialenhandel. Een schip kan ca. 30.000 m2 gipsplaten vervoeren, dat staat gelijk aan 10 tot 11 volgeladen vrachtwagens. Door deze leveringen over water hebben er 800 tot 880 vrachtwagens minder gereden. 
    
 • We verbeteren constant de ladingsgraad én maken gebruik van route-optimalisatie. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen nodig en stoten we minder CO2 en stikstof uit.
   
 • 15% van onze vrachtwagens rijdt reeds op LNG, een milieuvriendelijkere brandstof. Dit aandeel blijven we uitbreiden.

Na gebruik: 'circulariteit waarborgen'

Verduurzamen betekent niet alleen investeren in duurzamere producten, productiemethodes of milieubewustere transportbewegingen. Gips kan namelijk zonder verlies van kwaliteit keer op keer gebruikt worden om nieuwe gipskartonplaten van te maken. Voor ons heel vanzelfsprekend om dit als hernieuwbare grondstof in te zetten. Echter, we gaan niet alleen zo om met gebruikte gipskartonplaten, we willen zo slim mogelijk omgaan met álle beschikbare middelen.

 

Na gebruik

 

 • Gipskartonplaten kunnen keer op keer gerecycled worden zonder kwaliteitsverlies. Op het terrein van de Gyproc fabriek in Kallo (België) staat een recyclingsfabriek van New West Gypsum Recycling. De kringloop van gips wordt daarmee gesloten en de levensduur van het materiaal oneindig. 
   
 • In 2021 hebben we een uniek ‘Modal Shift’ project gelanceerd om afgedankte gipsplaten via water te vervoeren naar de recyclingsfabriek. Doordat één schip 400 ton herbruikbaar gips kan vervoeren, halen we in een klap zestien vrachtwagens van 24 ton van de weg. In een eerste pilotproject verwachten we meer dan 1.000 vrachtwagenritten te vervangen door transport over water.
   
 • Middels het pallet retoursysteem zamelen we gebruikte Europallets, gips(karton)plaatpallets en houten balken onder gipskartonplaten in om her te gebruiken.
   
 • We ontwikkelen nieuwe producten met circulariteit als een van de belangrijkste uitgangspunten. Dit doen we ook bij het ontwikkeling van nieuwe productiemethodes.
geplaatst op: 22.02.2023 - bijgewerkt op: 16.05.2023