Hero Image
Afbeelding
in product
@ minuten min

In product: ‘van grondstof tot gipsproduct’

Bij de productie van onze gipsproducten maken we uitsluitend gebruik van natuurgips en rookgas-ontzwavelingsgips. Natuurgips komt wereldwijd voor in de bodem en wordt al duizenden jaren gebruikt als bouwmateriaal. Rookgas-ontzwavelingsgips is een gipssoort dat gewonnen wordt bij het ontzwavelen van rookgassen. Beide gipssoorten bestaan uit dezelfde chemische samenstelling en zijn eeuwig recyclebaar zonder verlies van kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid. 

 • Voor de gipskartonplaten van Gyproc wordt enkel gebruik gemaakt van 100% gerecycled karton. Dankzij dit karton is een Gyproc plaat uitermate geschikt voor een Cradle to Cradle toepassing. Gedurende het recyclingproces wordt het karton van de gipskern verwijderd. Zo worden eventuele vervuilingen van verf en behangpapier samen met het karton gescheiden van de gipskern. Gyproc is in bezit van een Cradle to Cradle certificaat. 
   
 • Diverse gipskartonplaten bevatten gerecycled gipsmateriaal, bijvoorbeeld Regips A: deze gipskartonplaat bestaat gegarandeerd uit 30% gerecycled gipsmateriaal.
   
 • Gyproc wanden opgebouwd met gipskartonplaten zijn remontabel. Door de losmaakbare voeg van Gyproc LOOPD® wandsystemen is het mogelijk de bouwstenen, zoals de gipskartonplaten, Metal Stud® profielen en isolatie opnieuw te gebruiken. 
   
 • We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame verpakkingen.
   
 • Bij alle mijnen waar door gipsverwerkende industrieën van Saint-Gobain gips wordt gewonnen, wordt na de afgraving het landschap gehercultiveerd en gerenaturaliseerd. Dit betekent dat de karakteristiek van het landschap zoals dat aanwezig was voor de afgraving in ere wordt hersteld.

Interessante links